Water-To-Go

Water-To-Go

Water filtratrion system

http://www.watertogo-benelux.eu/

Water to Go heeft als doelstelling het bevorderen van het drinken van schoon drinkwater. Middels het nano 3 in 1 filter kan zowel alle soorten leidingwater als alle (vervuild) oppervlakte water super veilig worden gedronken.

Het filter is in staat om 99,99% zuiver drinkwater te produceren ongeacht wat voor waterbron u kiest. Bacteriën, Virussen, Cystus, Protozoa, Chemicaliën, Zware metalen, Pestidides , enz. worden door het filter feilloos tegengehouden. Het gefilterde water van de "Water to Go' fles is zelfs schoner dan bronwater uit flessen.

U drinkt puur H2O! Omgerekend betaalt u voor een liter absoluut schoon drinkwater nog geen 0,05 cent. Dit in tegenstelling tot bronwater uit flessen waar u tussen de 0,50 en 1,00 EUR per liter voor betaald. Op deze manier probeert "Water to Go" ook zijn steentje bij te dragen om het gebruik van flessenwater terug te dringen omdat de lege plastic flessen een enorme belasting voor het milieu zijn. Voorkom uitdroging waar u ook bent.


Gemakkelijk toegang tot water, beekjes, sloten, grachten, rivieren, regenwater.